Qarku i Tiranës
Albania

Location Summary
Currency and Currency Code:
Lek - ALL
Spoken languages:
Albanian, Modern Greek
Local electricity:
230 V - 50 Hz (plugs: C, F)
Mobile phone / cellular frequencies (MHz):
900 MHz, 1800 MHz, 3G, 4G
Country phone prefix:
+355
Local Time (capital):
Timezone:
UTC/GMT offset: hours

Top places


Directory of regions and places in Qarku i Tiranës

Qarku i Tiranës is an administrative entity of higher level in Albania (e.g. a state, region or larger metropolitan area). To look up a specific place, pick the beginning letter of its name below. Locations are ordered alphabetically.

List of smaller regions in Qarku i Tiranës

List of places in Qarku i Tiranës

Name of place
Aganas
Ahmetaq
Allçaush
Allgjatë
Alltatë
Arbanë
Babru
Bago
Bajzë
Bakall
Ballaj
Ballaj
Ballaj i Ri
Ballashen-Pojanë
Ballhaxhijas
Ballshaban
Ballutaj
Bardhor
Barzez
Bashtovë
Bastar
Bathore
Beden
Bërzetë
Besh
Bizë
Blerimaj
Brahamaj
Brar
Bruk
Bulçesh
Bulticë
Burimas
Cacabezë
Çaushi
Çeliku
Çerkez-Morinë
Çerkez-Morinë
Çetë
Çetë
Çiflik
Cikallesh
Çikallesh
Çoçaj
Çollak
Dais-Barbas
Dallashi
Damarkaj
Darshen
Dautaj
Demirxhijas
Derje
Dobresh
Domën
Domja e Malit
Domjan-Fortuzaj
Domje
Dorakaj
Dorëz
Dritas
Durisht
Dushk
Façesh
Fag
Farka e Madhe
Ferraj
Fezaj
Fikas-Mangull
Fliballije
Fravesh
Fushas
Fushë-Prezë
Gërbllesh
Gërdec
Gërmej